Shoqëritë Tregtare

Shoqëritë Tregtare

Kontratat e çdo lloji duke përfshirë kontratat ndërkombëtare. Kontratat e konçesioneve dhe kontratat e formave të tjera të Partneritetit Publik Privat (PPP).

Related Projects

studioligjore - author

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *