Shoqëritë Tregtare

Shoqëritë Tregtare

in Portfolio

Kontratat e çdo lloji duke përfshirë kontratat ndërkombëtare. Kontratat e konçesioneve dhe kontratat e formave të tjera të Partneritetit Publik Privat (PPP).

Më Shumë ›