Sipas art. 13 te Cod. Penal (R.D.19 Ottob.n.1398),qe do te thote se eshte i rregulluar nga ligji penal Italian[730-741c.p.p.] njohja ne shkalle Internacionale ekstradicioni por per disa shtete varet edhe nga mardheniet bilaterale midis dy shteteve.
Qeverria ndalon espulsionin ne mase (grupe) per emigrantet qe kane fituar titullin è te mbrojturit humanitar dhe paisjen me leje qendrimi.
Sipas nje studimi nga ISPI vetem dy vitet è fundit ne Itali e ne BE eshte rritur ndjeshem numeri I emigranteve.
Dekreti i Qeverrise Italiane perballon me nje vendim te vetem masat per problemin e sigurise dhe emigracionit.
Provedimenti permban 17 artikuj relativ mbi emigracionin.
Keta artikuj u aprovuan unanimisht nga Keshilli I Ministrave ku foli edhe ne konferencen Stampa vete Kryeministri Giuseppe Conte dhe Ministri i Brendshem Salvini ku thane :
-Njifet mbrojtja humanitare vetem per nje grup emigrantesh te cilet kane arsye te forta e jo sipas artikullimit 5 pika 6 è vendimit te vetem 286/98 e vitit 1998.